Ở Creative Gara, chúng tôi mang đến niềm vui về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và giáo dục toán học cho trẻ em thông qua các hoạt động thực làm thú vị và sinh động v..v Các kỹ sư Nhí có cơ hội thiết kế, xây dựng, thử nghiệm và tinh chỉnh những sáng tạo của riêng mình trong một môi trường an toàn và vui vẻ.

Với số lượng việc làm ngày càng tăng đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm của Thế kỷ 21 trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc toán học, chúng tôi cảm thấy rằng điều cực kỳ quan trọng là giúp các bạn nhỏ nhận thức và sẵn sàng chào đón các cơ hội trong cuộc sống.

Việc thực làm tạo nên sự khác biệt, khuyến khích trẻ tham gia vào một chương trình giảng dạy đa dạng và bằng cách tích hợp Quy trình Thiết kế Kỹ thuật, tự mình chế tạo sản phẩm từ đó thấm nhuần các kiến thức khoa học vào mỗi bài học.

Luôn nỗ lực cung cấp những chương trình chất lượng và khác biệt, đội ngũ nhiệt huyết và có chuyên môn cao nhằm giúp trẻ cơ hội phát triển các kỹ năng sẽ theo chúng suốt tuổi trưởng thành.

Chúng tôi hy vọng sẽ tham gia vào thành công của thế hệ mới cũng như tương lai của đất nước