Đơn vị đào tạo
Loại hình đào tạo
Thời gian diễn ra
Thời gian đăng ký
Học phí
Mô tả chung

Creative Robotics 01 là chương trình tự học làm quen về robot của Xưởng Sáng Tạo. Chúng tôi cung cấp một nền tảng cho phép học sinh có thể tự học thông qua hệ thống bài giảng phong phú, được sắp xếp theo thứ tự các level tăng dần bám sát trình độ người học. 
Các bộ KIT thực hành được chuẩn bị sẵn và học sinh có thể sử dụng chúng tại nhà như một công cụ vừa học vừa chơi. 

Chương trình học chi tiết
Những gì bạn sẽ học trong khóa đào tạo này
  1. KICKY SENSING 01

  2. KICKY SENSING 02

  3. Nhà chống lũ