Đơn vị đào tạo
Loại hình đào tạo
Khối lớp
Thời gian diễn ra
Thời gian đăng ký
Học phí
Mô tả chung

STEAM Online là chương trình tự học STEAM tại nhà dành cho học sinh Tiểu học. Chương trình diễn ra trong 12 bài học với cấp độ khó tăng dần, giúp học sinh rèn luyện tính kiên trì, khả năng tự học, vận dụng sáng tạo các tri thức được cung cấp cùng với bộ KIT hoạt động STEAM đi kèm bài giảng.

Ngoài ra, phụ huynh cũng có thể tham gia cùng con em của mình trong các hoạt động nhóm Online cùng học sinh khác trên khắp cả nước. 

Chương trình học chi tiết
Những gì bạn sẽ học trong khóa đào tạo này
  1. XE THẾ NĂNG

  2. KHÁM PHÁ HÀNH TINH XANH

  3. NHÀ LÀM PHIM

  4. GIÁNG SINH ẤM ÁP

  5. TRANH ĐINH CHỈ