Kết quả tìm kiếm: 2 kết quả
Bộ lọc

STEAM Online

Khai giảng 16/02/2023
Loại khóa học Tự học
Khối lớp Khối Tiểu học
Môn học STEM BOX_Chính Khóa
Học phí 50.000 VNĐ
CreativeGara

Creative Robotics 01

Khai giảng 16/02/2023
Loại khóa học Tự học
Khối lớp Khối THCS, Khối Tiểu học, STEM_Robots
Môn học STEM BOX_Chính Khóa, STEM BOX_Ngoại khóa
Học phí 50.000 VNĐ
CreativeGara
Tổng số bản ghi: 2